Procedura podłączenia do kanalizacji

Mając na uwadze korzyści płynące z korzystania z miejskiej sieci kanalizacyjnej (w tym m.in. mniejsze koszty użytkowania w stosunku do zbiornika bezodpływowego, większy komfort użytkowania, podniesienie walorów ekologicznych) Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie informuje, że w niektórych częściach miasta Mikołowa w ramach projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów",  została już oddana do użytku nowo wybudowana kanalizacja sanitarna.

Aby ułatwić Państwu realizację tej inwestycji pod kątem formalno-prawnym, opracowaliśmy procedurę ułatwiającą prawidłową realizację przedsięwzięcia. Poniżej znajdą Państwo informację o zasadach podłączenia do sieci kanalizacyjnej:

 

 

BĄDŹ EKO – CZYLI PODŁĄCZ SIĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ