9/RB/2014/JRP USUNIĘCIE USTEREK ORAZ NAPRAWA SZKÓD PO ZREALIZOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

Wtorek, 9 Wrzesień 2014, liczba wyświetleń: 1748

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót  polegających na usunięciu usterek oraz naprawie szkód po zrealizowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizacji sieci wodociągowej oraz budowie kanalizacji fi 200/150 w gminie Mikołów w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”