11/RB/2014/JRP USUNIĘCIE USTEREK ORAZ NAPRAWA SZKÓD PO ZREALIZOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

Piątek, 14 Listopad 2014, liczba wyświetleń: 1691

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót  polegających na usunięciu usterek oraz naprawie szkód po zrealizowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizacji sieci wodociągowej oraz budowie kanalizacji fi 200/150 w gminie Mikołów w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”

 Informacja o wyniku przetargu


Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Wzór umowy